Så använder du tandtråd

Tandtråd är bra att använda framför allt där det är trängre mellan tänderna. För stora mellanrum är mellanrumsborste ett bättre alternativ.

Tandtråd finns även i olika format. Du kan antingen använda lös tandtråd som du virar runt fingrarna, eller så kan du välja tandtråd som sitter fast på en bygel. Den lösa tandtråden anses vara bättre på grund av att det går att “krama om” tanden och även få rent runt hörnen, vilket du inte kan på samma sätt med en tråd som är fastspänd på en bygel. Däremot krävs det att man har rätt teknik och lös tandtråd är svårare att använda.

Friska individer, skulle jag säga, kan gott och väl använda tandtråd på bygel.

När du använder tandtråd ska du tänka på följande:

  • Såga försiktigt ned tandtråden mellan tänderna – pressa inte ned den för då riskerar du att skada tandköttet.
  • För ned tråden under tandköttskanten mot den ena tanden och stanna där det tar stopp – tvinga inte ned tandtråden under tandköttet.
  • Tryck tråden mot tanden och skrapa upp och ned eller i cirkelrörelser på tandytan.
  • För sedan ned tråden under tandköttskanten vid den motsatta tanden och upprepa samma rörelse.
  • Fortsätt på detta vis mellan alla tänder.

Ha för vana att alltid titta i spegeln när du sköter din munhygien, på så sätt håller du koll på att du får rent överallt och att du applicerar rätt teknik.

Detta är en video som jag medverkade i under min tid på Folktandvården i Stockholm. Inlägget är inte sponsrat och videon är hämtad från Folktandvården Stockholms YouTube-kanal.