Viktiga faktorer vid valet av tandkräm

En av de mest frekventa frågorna människor ställer till mig är: Hur väljer jag rätt tandkräm? Som med det mesta här i livet, är svaret: Det beror på. Vi människor är olika även i munnen, vilket leder till att valet av tandkräm ska baseras på just dina behov. En tandkräm som är bra för en person behöver inte nödvändigtvis vara den bästa för dina behov.

Om du inte har något särskilt besvär, så som munblåsor eller ilande tänder, spelar det ingen roll vilken tandkräm du väljer – så länge den innehåller fluor och inte har för hög slipverkan. Har du däremot besvär med exempelvis ilande tandhalsar ska du välja en tandkräm som även motverkar dessa besvär.

Nedan följer sex punkter som du kan beakta när du väljer tandkräm. De två första punkterna gäller alla.

1.    Fluor – Vetenskapligt bevisad effekt

Den i särklass viktigaste faktorn vid val av tandkräm är innehållet av fluor. Fluortandkrämens positiva effekter på tandhälsan är bland det mest vetenskapligt beprövande inom tandvården (1). Fluortandkrämen är den främsta orsaken till att kariesförekomsten är så låg i Sverige. Väljer du en tandkräm som inte innehåller fluor riskerar du din tandhälsa, så länge dina kostvanor inte är på topp och dina arvsanlag exceptionella.

2.    Undvik tandslitage

Undvika tandkräm som är grovkornig och som därmed sliter mycket på tänderna. Många whiteningtandkrämer är abrasiva då de är tänkta att slipa bort missfärgningar. Problemet är att de även sliter på emaljen, vilket kan leda till skador på emaljen efter en tids användning.

Tyvärr är det svårt att själv avgöra vilka tandkrämer som har hög slipverkan då det sällan anges på förpackningarna. Sensodyne och Zendium har produkter som är skonsamma, och är relativt ”säkra kort” om man ska välja en tandkräm som är snäll mot tänderna. Var dock även här försiktig med whitening-varianterna.

Om du vill använda en whiteningtandkräm, välj då en som INTE slipar bort missfärgningar. Det finns olika tekniker som tandkrämstillverkare kan använda för att lösa upp missfärgningar och göra det svårare för beläggningar att fästa på tandytan. GUM Original White är en av mina personliga favoriter. Den löser upp missfärgningar istället för att slipa bort dem. En annan favorit är Opalescence whiteningtandkräm som förändrar emaljens ytspänning och gör ytan glatt så att missfärgningar får svårare att fästa. Det finns även andra märken som med olika tekniker löser upp beläggningar.

OBS! Mjölkprotein- och äggallergiker bör iaktta försiktighet med Zendium, då tandkrämen innehåller mjölk- och äggprotein.

3.    Motverka ilningar i tänderna

Har du känsliga och ilande tandhalsar kan det vara klokt att välja en tandkräm som motverkar just detta. Ett exempel på ett sådant tandkrämsmärke är Sensodyne. De har profilerat sig på just ilande tänder, och de har ett brett utbud av tandkräm som verkar mot ilningar på olika sätt. Ett annat märke är Colgate Sensitive Pro-Relief.

Det är viktigt att komma ihåg att så fort du slutar med den tandkrämen, så kan ilningarna komma tillbaka ganska omgående. Därför är det viktigt att du fortsätter använda tandkrämen för att effekten ska vara bestående.

4.    Afte – Munblåsor

Har du känslig munslemhinna och lätt får munblåsor, så kallade afte, bör du använda en mild tandkräm som inte retar munslemhinnan. Ett ämne i tandkrämen, natriumlaurylsulfat (NLS) eng. Sodium Lauryl Sulfate (SLS), kan vara en orsak till att du får munblåsor då den retar munslemhinnan. Därför bör du välja en tandkräm som inte innehåller det ämnet. Ett välkänt exempel på en sådan tandkräm är Zendium. Problemet med dessa tandkrämer är att de inte löddrar och att de kan vara rinniga. Det känns inte alltid lika fräscht som efter att man har borstat med en ”vanlig” tandkräm. Dock kan det vara värt besväret om det innebär att du slipper munblåsor.

5.    Muntorrhet

Är du torr i munnen blir munslemhinnan känsligare. Även risken för karies ökar, då du inte har salivens skyddande effekt. Därför är det ännu viktigare att tandkrämen innehåller fluor. Du bör även undvika ämnen som kan reta munslemhinnan. Välj därför en tandkräm som inte innehåller NLS (eng. SLS). Även här är Zendium ett bra alternativ.

6.    Erosioner på tänderna

Har du frätskador på tänderna, av exempelvis för mycket läskdrickande, är det extra viktigt att undvika tandkrämer med hög slipverkan. Sensodyne Pro-Emalj, Sensodyne Multicare och Sensodyne Vital är exempel på tandkräm som har mycket låg slipverkan. De motverkar dessutom ilningar, som kan vara vanligt förekommande vid den här typen av tandskador.

Nu har du en guide för hur du kan tänka när du väljer tandkräm. Prova dig fram till den tandkräm som fungerar bäst för just dig och dina tänder. Håll även utkik efter fler inlägg där du kan få mer konkreta tips om olika tandkrämsmärken.

Har du frågor kan du skriva i kommentarsfältet nedan, så besvarar jag dem gärna. Du kan även skriva till mig direkt via kontaktsidan eller på Facebooksidan.

Källor:

  1. SBU. Att förebygga karies. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2002. SBU-rapport nr 161. ISBN 91-87890-81-X.