Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/a/1/tandkollen.nu/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4773

Välkommen till Tandkollen

Tandkollen vänder sig till alla som vill få ökad förståelse för munhälsa och dess betydelse för det generella välmåendet. Syftet med sidan är att sprida djupare kunskap om munhälsa som leder till eftertanke och ökad förståelse för hur en frisk mun kan bevaras livet ut, samt hur tandvården fungerar. Inläggen kommer att i första hand baseras på tillgänglig vetenskap och klinisk erfarenhet. Delaktighet är nyckeln till att öka intresset och medvetenheten kring munhälsa, därför uppmuntras interaktion i sidans kommentarsfält. Åsikter som uttrycks i bloggen är mina egna.

Vem är jag

Jag heter Jasmin Lillo Lara och är leg. tandhygienist. Jag tog min kandidatexamen på Karolinska Institutet i juni 2009, varpå jag fortsatte med en magisterutbildning i klinisk medicinsk vetenskap. Sedan jag fick ut min tandhygienistexamen har jag varit kliniskt yrkesverksam och träffat alla möjliga patienter i olika åldrar och med olika problematik.

Idéen om att starta denna blogg har länge varit ett groende frö, och jag insåg tidigt att det finns ett behov av att sprida mer kunskap om sådant som rör munhälsa, baserat på vetenskap och praktisk erfarenhet. Därför vill jag dela med mig av mina kunskaper om munhälsa och min kliniska erfarenhet, samt skriva texter som utgår ifrån en vetenskaplig grund och erbjuda djupare förklaringar till sådant som annars alltför ofta lämnas fritt för tolkning.

Ansvaret ligger på oss i tandvården att sprida korrekt information om tandhälsa på ett sätt som är lättillgängligt för alla, och jag tror att vi måste bli mer synliga utanför klinikens väggar för att lyckas.

Jag skapade Tandkollen av 3 anledningar

  • Jag tror att tandvården måste ta ett större ansvar för att sprida kunskap om munhälsa
  • Jag tror att vi behöver synas mer för att motverka att myter fortsätter spridas och få fäste
  • Jag tror att människor är i behov av mer lättillgänglig och lättsmält kunskap för att kunna fatta informerade beslut om och ta ansvar för sin munhälsa

Om tandkollen

Att sprida kunskap om tandhälsa baserat på vetenskap och klinisk erfarenhet, på ett sätt som är lättillgängligt för alla.
Visionen är att öka intresset för och medvetenheten om munhälsa, så att man självständigt kan fatta väl avvägda och informerade beslut kring sin egen munvård. Min avsikt är att slå hål på de myter kring munhälsa, som cirkulerar i allt större omfattning, och bidra till att munnen får sin självklara plats i kroppen. Som en effekt av ökad kunskap och medvetenhet hoppas jag även kunna minska avståndet mellan patient och behandlare så att de kan mötas på ett jämnare plan, och uppmuntra läsarna att ta större ansvar för sin munhälsa.
Ett friskt leende är ett vackert leende!