Vad är skillnaden mellan plack och tandsten?

Plack och tandsten skiljer sig åt, men de har en gemensam nämnare: bakterier. I munnen lever mer än 700 olika bakteriearter, och vissa av dem har förmågan att fästa på tandytorna. De fäster på tänderna i en viss ordning och bildar självförsörjande samhällen. Det är detta som kallas för plack; mjuka bakteriebeläggningar som bildas kontinuerligt på tandytorna.

Om dessa bakterier inte borstas bort dagligen, kommer placket så småningom börja förkalkas, och därmed stelna. Detta beror på salivens sammansättning av mineraler. Nu har placket blivit tandsten, och du kan inte längre borsta bort det själv.

Videon nedan visar hur bakterier bildar samhällen på en från början ren tandyta, och åtta timmar framåt.

Vad händer om du inte gör rent dina tänder?

För varje dag som du inte får dina tänder rena, byggs placket på med allt skadligare bakteriearter som kan leda till sjukdom. Om dina tänder inte är rena från plack och tandsten blir tandköttet inflammerat. Detta tillstånd kallas för tandköttsinflammation eller gingivit. Tandköttet känns då ömt och det blöder lätt, till exempel när du borstar tänderna eller använder tandtråd. Tandköttsinflammationen kommer inte att läka så länge du inte får dina tänder rena varje dag. Med andra ord kan du ha blödande tandkött i princip hur länge som helst, om du inte tar tag i munhygienen.

Tandköttsinflammation förvärras med tiden, och kan så småningom leda till tandlossning (parodontit). Vid tandlossning har käkbenet, tändernas fäste, börjat brytas ner. Behandlas inte tandlossningen kan drabbade tänder med tiden tappa sitt fäste och slutligen lossna.

Plack och tandsten ger även dålig andedräkt, då bakterier släpper ifrån sig svavelgaser. Tyvärr känner vi inte alltid själva om vi har dålig andedräkt. Ett tips är att slicka på handryggen, då kan du känna efter om det luktar illa.

Tandsten kan bildas under tandköttet

Tandsten bildas inte bara ovanför tandköttet, det kan även bildas i tandköttsfickor. Om du under en längre tid inte har skött munhygienen på ett bra sätt, blir tandköttet inflammerat och svullnar upp. Det bildas så kallade tandköttsfickor mellan tanden och tandköttet. Där kan plack och tandsten gro, och så småningom orsaka att dessa tandköttsfickor blir ännu djupare.

Hur kan du undvika plack och tandsten?

Det är svårt att undvika att plack bildas på tänderna, och det är inte heller meningen. Vi behöver bakterier i munnen, de är där för att skydda oss. Så fort du har borstat tänderna så kommer bakterier att börja fästa på dina tänder igen. Genom en noggrann munhygien två gånger per dag kan du dock undvika att placket byggs på med skadliga bakterier. Mer om munhygien kan du läsa här.

Borstar du inte dina tänder noga så att du får alla tandytor rena från plack, kommer dessa beläggningar så småningom att förkalkas och omvandlas till hårt tandsten som du inte längre kan borsta bort.

Hur snabbt bildas tandsten?

Hur snabbt tandsten bildas varierar från person till person. Vissa personer får tandsten väldigt fort, medan andra inte får någon tandsten alls. Detta beror till stor del på salivens mineralsammansättning.

Även om generna spelar en viktig roll för förmågan att bilda tandsten, så går det att förhindra, eller åtminstone hämma tandstensbildningen genom att hålla en god munhygien. Har du lätt för att bilda tandsten är det ännu viktigare att vara noga med tandborstning och tandtråd.

Hur tar man bort plack och tandsten?

Viktigt med rätt tandborstteknik

För att få bort plack från tänderna är det viktigt att borsta noga längs tandköttskanten. Det är där bakterierna först fäster på tandytan, varefter placket byggs på och börjar täcka allt mer av tanden. Därför är tandborsttekniken viktig. Titta alltid i spegeln när du borstar tänderna, så att du ser om du kommer åt tandköttskanten. Använd en mjuk tandborste och var försiktig så att du inte trycker för hårt, annars kan det uppstå tandborstskador på tänder och tandkött.

Besök en tandhygienist

Har det väl bildats tandsten kan du inte längre få dina tänder rena med tandborste och tandtråd. Då är det viktigt att gå till en tandhygienist som kan rengöra tänderna från tandstenen. Försök inte ta bort tandstenen på egen hand med diverse föremål så som gem, nålar eller dylikt. Du riskerar att skada dig och du får ändå inte rent. Genom att regelbundet gå på kontroller hos tandläkare eller tandhygienist håller du dig uppdaterad om din munhälsostatus.

Har du frågor kan du skriva i kommentarsfältet nedan eller skicka ett direktmeddelande till mig via kontaktsidan. Du kan även skriva på Tandkollens Facebooksida.