Anledningar till varför du ska borsta ditt barns tänder

Behöver barnens tänder borstas? Jag har ofta fått frågan den frågan av föräldrar och anhöriga. Resonemanget är att mjölktänder ändå ska tappas, då borde tet inte vara så viktigt att borsta tänderna på barn. Svaret på den frågan är: Ja, det är jätteviktigt! Tandhälsa är minst lika viktigt för barn som det är för vuxna. Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att borsta barnens tänder så fort den första tanden brutit ut. Jag ska förklara varför.

Minimera risken för hål i tänderna

Den främsta anledningen att borsta barnens tänder är att minimera risken för karies, hål i tänderna. Mjölktänder har inte lika hård emalj som vuxentänder. Detta innebär att det lättare blir hål i dem. Kariesskadan avancerar mycket fortare i en mjölktand på grund av att den inte är lika hård och motståndskraftig mot syraangrepp som en vuxentand. Likaså har nyframbrutna vuxentänder inte hunnit bygga upp en hård emaljyta, och är därför känsligare för syraangrepp. Ungefär två år efter tandens frambrott har tandens emalj blivit tillräckligt motståndskraftig.

De barn som får sina tänder borstade med fluortandkräm drabbas i mindre omfattning av karies än barn som inte borstar tänderna två gånger dagligen med fluortandkräm (1,2). Detta beror dels på att tandborstning avlägsnar bakteriebeläggningar (plack) som kan orsaka karies. Dels beror det på att fluoret i tandkrämen stärker tändernas emalj och gör dem mer motståndskraftiga mot syraangrepp (3). Det finns starka vetenskapliga belägg för att tandborstning två gånger per dag med fluortandkräm är den mest effektiva metoden för att motverka kariesskador i barnens tänder (1,2). De gånger du, av naturliga skäl, inte kan borsta barnets tänder är det bra att få in lite fluor på tänderna. Från att den första tanden bryter fram, tills barnet är två år, behövs ytterst lite tandkräm strykas på tandborstens stråtoppar. När barnet är mellan två och sex år, behövs en mängd motsvarande en liten ärta (4).

Etablera goda munhygienvanor tidigt

En annan viktig anledning till varför även små barns tänder ska borstas, är att de behöver etablera goda vanor tidigt i livet. Forskning visar att barn som får karies i mjölktänderna, i högre grad drabbas av sjukdomen när de blir äldre (5). Genom att tidigt införa en rutin för tandborstning, bidrar det till att göra munhygienen till en självklar del av den dagliga kroppshygienen. Tandborstning blir någonting som görs rutinmässigt, och ju tidigare tandborstning införs, desto lättare blir det att upprätthålla rutinen när barnet blir äldre. Detta ger goda förutsättningar till, att de som vuxna, kan bevara sina tänder friska livet ut.

Hålla kariesbakterierna under kontroll

Genom att tidigt hålla en god munhygien hålls också de kariesframkallande bakterierna på en låg nivå, och därmed skapas goda förutsättningar för att behålla tänderna friska när barnet blir äldre. När det gäller de kariesframkallande bakterierna spelar även kostvanorna en central roll. Sockerintag leder till att det bildas en sur miljö i munnen, vilket bidrar till att kariesframkallande bakterier som föredrar en sur miljö favoriseras framför andra bakterier som inte är förknippade med karies. På så sätt bidrar socker till att bilda en bakterieflora som ökar risken för karies. Därför bör frekvent sockerintag undvikas (6).

Karies orsakar lidande

Karies kan vara smärtsamt och orsaka kraftiga infektioner i munnen, vilket orsakar onödigt lidande för ditt barn. En mjölktand ersätts av en vuxentand när den tas bort, men vad händer sen? Om vanan att borsta tänderna inte finns, är risken stor att det bildas karies även i de permanenta tänderna, vuxentänderna (2). Dessutom kan risken för att utveckla tandvårdsrädsla öka om barn alltför tidigt tvingas genomgå mer omfattande ingrepp i munnen, dock är detta ett område som är relativt outforskat (7).

Genom att du borstar ditt barns tänder, lägger du grunden till en fortsatt god munhälsa även när de kommer upp i vuxen ålder. Det är guld värt att tidigt göra tandborstning till en rolig vana. På så sätt ger du ditt barn en bra start i livet avseende tandhälsa.

Hur ser du på ditt barns munhygien? Lämna gärna en kommentar nedan.

Källor:

  1. Marinho VS, Higgins JP, Sheiham A, Logan S. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2003; (1): CD002278.
  2. Gibson S, Williams S. Dental caries in pre-school children: associations with social class, toothbrushing habit and consumption of sugars and sugar-containing foods. Caries Res 1999;33:101.
  3. Zero DT. Sugars – the arch criminal? Caries Res. 2004 May-Jun;38(3):277-85.
  4. Twetman S. Fluortandkräm vid risk för karies. Tillgänglig: http://www.internetodontologi.se/dyn_main.asp?page=104 .
  5. Alm A, Wendt LK, Koch G, Birkhed D, Nilsson M. Caries in adolescence – influence from early childhood. Community Dent Oral Epidemiol 2012;40:125–33.
  6. Sheiham A, James WP. Diet and Dental Caries: The Pivotal Role of Free Sugars Reemphasized. J Dent Res. 2015 Aug 10.
    [Epub ahead of print].
  7. Berggren U. 30 år med tandvårdsrädsla. Tandläkartidningen 2008;12:58-61.